چنانچه شیشه روی پرژکتور شما دچار شکستگی شود میتوانید از این محصول به جای شیشه قبلی استفاده کنید.

شیشه روی پرژکتور 

لیست مقایسه محصولات

انصراف