فروشگاه اسپرت کوثر یک فروشگاه غیر زنجیره ای خصوصی بوده و ربطی به فروشگاه های کوثر شهرداری ندارد.

شرایط و ضوابط استفاده

قانون 1

فروشگاه اسپرت کوثر برای خرید هایی که پرداخت آن تکمیل نشده است و تماسی از جانب مشتری نبوده مسئولیتی ندارد

قانون 2

حامل ها باید توسط مشتری تعیین و هزینه های آن پرداخت گردد و برای خرید بالای 250 هزار تومان هزینه حمل دریافت نخواهد شد.

قانون 3

در صورتی که مشتری بخواهد کالا را مرجوع نماید در صورت سالم بودن کالا و اینکه آسیبی به آن وارد نشده باشد و استفاده نشده باشد مبلغ کرایه حمل از پول کسر شده و مابقی پول ظرف حداکثر 2 روزه کاری به حساب ایشان عودت خواهد شد